top of page
Open Doors

Sự kiện gây quỹ St. Mark!

Mở cửa: Kỷ niệm những câu chuyện thành công của người nhập cư

 Tất cả đều được chào đón đến sự kiện miễn phí này!

23 Tháng Tư, 2022

Mở cửa lúc 5:30 chiều

Chương trình 6:00 tối - 8:00 tối

~

Trường trung học đại học Boston

150 đại lộ Morrissey

Dorchester, MA, 02125

Bán đấu giá trực tuyến

Hỗ trợ Chương trình Giáo dục Cộng đồng St. Mark bằng cách tham gia đấu giá của chúng tôi với các vật phẩm và trải nghiệm thú vị và độc đáo!

Featured Speaker

Marty Walsh
Executive Director of NHLPA
Former Boston Mayor and former US Labor Secretary
 

Sue Brady Hartigan.png

Event Emcee

Sue Brady Hartigan 
Co-producer, The Public Affairs Show WBMX-Boston

Former Radio Personality, Kiss 108 FM and Mix 104.1 FM

Sponsors

Maloney Properties High res jpeg.jpg
Rockland Trust.jpg
IPC image.jpg
bottom of page