top of page
paypal.jpg

PAYPAL

Bạn có thể quyên góp một lần hoặc hàng tháng. Chỉ cần nhấp vào hình ảnh

amazon.jpg

AMAZON

AmazonSmile là một cách đơn giản để bạn hỗ trợ St.Mark mỗi khi bạn mua sắm mà bạn không phải trả phí.

check.jpg

KIỂM TRA

SMCEP

25 Bãi biển St.

Dorchester, MA 02122

bottom of page