top of page

Các nhà tài trợ
SMCEP hoan nghênh các tổ chức và cá nhân ủng hộ chương trình của chúng tôi thông qua sự tài trợ hào phóng của họ. Tham gia danh sách những người ủng hộ này - nếu không có những người mà chương trình của chúng tôi không thể tồn tại - bằng cách trở thành nhà tài trợ

Các bác sĩ cho biết thêm:

Đối tác

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các đối tác của chúng tôi cung cấp các nguồn lực quan trọng cho phép chúng tôi tiếp tục sứ mệnh của mình .

bottom of page