top of page

Cung cấp các lớp học trực tiếp và trực tuyến miễn phí cho người lớn ở khu vực Boston rộng lớn hơn để người nhập cư phát triển và làm giàu cho cộng đồng của họ.

WELCOME

Now enrolling for our Summer Citizenship Class. Click below to register.

Screen Shot 2021-11-29 at 4.16.49 PM.png

Tác động vào năm 2021

Sinh viên ESOL

80

Học sinh công dân

218

Gia sư tình nguyện

100

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Tiếng Anh

Các lớp học

Các khóa học về quyền công dân

IMG_5523_edited.jpg

Nhóm hội thoại

IMG_9424.JPG

Ông Acosta thích giảng dạy tại St Marks và đã khen ngợi các sinh viên của mình là "có động lực" và "ham học hỏi"

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Ariel - Người hướng dẫn

final vertical.png
bottom of page